Bent u toe aan financiële rust?
Libra helpt u hier bij

 

 

 

 

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is een maatregel die een rechter kan nemen ten behoeve van een meerderjarige die door zijn lichamelijke of geestelijke toestand niet goed voor zijn belangen van vermogensrechtelijke aard kan behartigen. De maatregel houdt in dat de rechter iemand als bewindvoerder over het vermogen van de persoon aanstelt.

De maatregel kan opgelegd worden op verzoek van familie, instantie of door een persoon zelf. Hoofdtaak van bewindvoering is het beheren en beschermen van het vermogen van de cliënt.

Budgetbeheer

In sommige situaties is het mogelijk om voor budgetbeheer te kiezen ipv bewindvoering. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Mentorschap

De mentor neemt beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene. Dit zijn beslissingen op het persoonlijk vlak.

Daarbij kan het ook over feitelijke zaken gaan, zoals een dossier inzien. De mentor heeft de plicht om de betrokkene zoveel mogelijk zelf te laten beslissen. En om een zelfstandig optreden van deze persoon te bevorderen.

Curatele

Curatele is voor mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen en voor wie beschermingsbewind en/of mentorschap niet volstaat. Een curator beslist over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene.

Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam.

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening is voor iedereen met schulden. In een kennismakingsgesprek zullen wij eerst kijken hoe we u stabiel kunnen krijgen in uw financien. Dit kan door budgetbeheer of bewindvoering. Zodra u financieel stabiel bent kunnen wij aan de slag met uw schulden. Als we van alle schuldeisers bericht hebben maken we een VTLB berekening. Hieruit volgt een afloscapaciteit die we maandelijks kunnen sparen voor de schuldeisers over een periode van 3 jaar. Op basis hiervan zullen wij een betalingsvoorstel tegen finale kwijting opstellen naar de schuldeisers. Als alle schuldeisers hiermee akkoord gaan is er sprake van een minnelijke schuldregeling (MSNP). Gaan de schuldeisers niet akkoord met het voorstel kunnen we in overleg met U een toelatingsverzoek WSNP doen of een Dwangakkoord.

Dit is de procedure in het kort uitgelegd. Meer informatie kunt u krijgen in het kennismakingsgesprek met een van onze medewerkers.

Adres

  • Postbus 30113
    6370 KC Landgraaf

Bereikbaar op:

Ma di do 09:30 tot 12:30

Inloopspreekuur

Dinsdag 13:00 tot 15:00