beschermingsbewind

Warp Theme Framework

Beschermingsbewind is een maatregel die een rechter kan nemen ten behoeve van een meerderjarige die door zijn lichamelijke of geestelijke toestand niet goed voor zijn belangen van vermogensrechtelijke aard kan behartigen. De maatregel houdt in dat de rechter iemand als bewindvoerder over het vermogen van de persoon aanstelt.

De maatregel kan opgelegd worden op verzoek van familie, instantie of door een persoon zelf. Hoofdtaak van bewindvoering is het beheren en beschermen van het vermogen van de cliënt