beschermingsbewind

Warp Theme Framework

Beschermingsbewind is een maatregel die een rechter kan nemen ten behoeve van een meerderjarige die door zijn lichamelijke of geestelijke toestand niet goed voor zijn belangen van vermogensrechtelijke aard kan behartigen. De maatregel houdt in dat de rechter iemand als bewindvoerder over het vermogen van de persoon aanstelt.

De maatregel kan opgelegd worden op verzoek van familie, instantie of door een persoon zelf. Hoofdtaak van bewindvoering is het beheren en beschermen van het vermogen van de cliënt

Coaching

Als budgetcoach van Libra ga ik samen met u aan de slag om uw financiële administratie op orde te brengen en te houden.

Wilt uw graag zelf uw financiële administratie in beheer houden maar lukt het u op dit moment niet om het op orde te krijgen, dan is budgetcoaching iets voor u! 

Belastingen

Widgetkit

Libra kan hulp bieden bij al uw belastingzaken met uitzondering van belastingzaken voor ondernemers. Hierbij wordt gekeken naar aanvraag toeslagen, voorlopige teruggaven, aangifte inkomstenbelasting, bezwaar en kwijtschelding.